Halalslakt.se

Myter och fakta om en slaktmetod som väcker känslor

Sanningen om halalslakt

Halalslakt har blivit ett laddat ord. På internet sprids obehagliga filmklipp och texter där slaktmetoden framställs som grym. Att många reagerar när djur plågas är ett gott tecken. Det är bra att bry sig!

Problemet är att den "information” om halalslakt som sprids på nätet ofta innehåller felaktiga uppgifter. Syftet är många gånger att misstänkliggöra muslimer, inte att värna om djur. Rasistiska grupper har satt i system att förstärka och underblåsa myter om halalslakt. Den här sidan har kommit till för att ta kål på dessa myter.

Så här går icke-religiös fårslakt till i Sverige.

I själva verket är skillnaden mellan halalslakt och annan slakt liten. Framför allt har skillnaden ingen betydelse för djuren. Halal är det arabiska ordet för tillåtet och för att kött ska anses tillåtet för muslimer gäller vissa regler för slakten. Reglerna syftar bland annat till att göra slakten så snabb och skonsam som möjligt. Det handlar om att djuren ska vara friska, mätta och otörstiga och att de ska slippa se varandra dö. Liknande tankar om djurskydd och omsorg finns i Jordbruksverkets bestämmelser kring djurhantering och slakt.

Fem myter om halalslakt

1

Myt:

Halalslakt är extra plågsamt eftersom djuren förblöder till döds.

Fakta:

All slakt innebär att djur förblöder till döds.

2

Myt:

Halalslakt är extra plågsamt eftersom det sker utan bedövning.

Fakta:

Halalslakt är inte detsamma som slakt utan bedövning.

3

Myt:

Obedövad slakt är mycket värre än slakt med bedövning.

Fakta:

Slakt med bedövning innebär också lidande - ibland mer.

4

Myt:

Det fuskas med bedövningen vid halalslakt i Sverige.

Fakta:

Det rapporteras många lagbrott från slakterier men inte just det.

5

Myt:

Halalslakt innebär onödigt lidande och är fel.

Fakta:

All slakt är lika onödig och fel.

Bakom myterna

Varför är det så många som tror att halalslakt är värre än annan slakt? Kan det vara så att det hänger ihop med de negativa stereotyper om muslimer och islam som genomsyrar samhället?

Docent Jonas Svensson vid Linnéuniversitetet har forskat om obehaget inför halalkött och menar att halalmotståndarna och de som väljer att äta enligt religiösa regler har mycket gemensamt. Det handlar om en känsla av orenhet som inte är rationell men som är vanlig även hos människor som inte är religiösa. Vissa icke-muslimer kan uppleva att kött från halalslaktade djur är “kontaminerat av islam". Jonas Svensson säger: “Upplevelsen av ett objekts orenhet verkar inte ha någonting med religion att göra, vilket många gärna vill tro. Även sekulariserade människor kan känna så, det är en allmänmänsklig egenskap vi har. Men det intressanta är att de som upplever äckel på sätt och vis har accepterat religionen och tror också, precis som muslimerna, på dess inverkan på köttet."

Kan det vara så att det hänger ihop med negativa stereotyper om muslimer och islam?

Det är lättare att acceptera hemska “sanningar" om kulturer och länder som känns främmande och annorlunda. Det som är hemma och välbekant känns tryggt och därför kan det vara lätt att tro att det också är bättre än det obekanta. Det är lätt väcka avsmak inför slakt utan bedövning och andra saker som tjurfäktning eller delfinjakt, som sker i andra länder. Men det är mycket svårare att väcka samma engagemang för liknande saker som sker här hemma. Älgjakt, sportfiske och trav- och galopptävlingar är exempel på vanliga fenomen i Sverige som innebär enormt mycket onödigt lidande och död men som alltför ofta ses som ett trevligt nöje och ett viktigt kulturarv. Vad är skillnaden? Det är svårt, men viktigt, att försöka lämna sitt eget perspektiv och se att det inte är någon skillnad för djuren som dödas.

Det som görs mot djuren i djurindustrin och på slakterier är aldrig roligt att se. De flesta vet inte hur det ser ut på det egna landets slakterier men tror ändå att det är värre på andra håll. På samma sätt ligger det nära till hands att lägga skulden på just den som utför handlingarna; det måste vara något fel på just den slaktaren, eller just den typen av människor som gör så här mot djur. Men vi har alla en del av ansvaret för det som sker på slakterierna. Så länge det finns en efterfrågan på djurprodukter kommer djur att dödas – och det kommer inte att vara vackert.

De flesta vet inte ens hur det ser ut på det egna landets slakterier.

Debatten om halalslakt är ofta rasism förklädd till djuromsorg. Om vi verkligen bryr oss om djurs lidande måste vi försöka bortse från fördomar och bekvämlighet som gör att det är lättare att se fel hos “de andra". Istället måste vi försöka se det som sker ur de utsatta djurens ögon – och göra något åt det.

Stoppa slakten

Medkänslan vi känner för de andra djuren är något bra. Det är rätt och viktigt att bry sig om andra kännande varelser. Ur alla moraliskt relevanta aspekter är de andra djuren som oss. Det är ingen som idag förnekar att de djur som slaktas har förmåga att lida och känna smärta.

Djurindustrin bygger på lidande. Det finns inget sätt att föda upp och döda djur utan lidande. Tänk bara på vilket som är det värsta brottet en människa kan utsättas för – mord. Inom rättsväsendet spelar det ingen större roll om den mördade lidit eller inte. Att ta någons liv är det värsta du kan göra. Att någon tillhör en annan art gör inte att deras liv betyder mindre för dem, eller att förlusten av det är mindre. Om vi på allvar bryr oss om de andra djuren måste vi sluta föda upp och döda dem.

Om vi på allvar bryr oss om de andra djuren så måste vi sluta föda upp och döda dem.

I grund och botten handlar det om synen på andra kännande varelser. Även om de flesta anser att lidande är fel, diskuteras sällan att fångenskap, utnyttjande och dödande av andra djur också är fel. Vi har en bild av att människor har en naturlig överordning över alla andra djur, en bild som nästan aldrig ifrågasätts. Denna bild finns inom kristendom, islam och de flesta andra religioner. Den finns i alla länder och alla politiska system. Det är dags att ändra på det.

Det är också dags att få stopp på de rasistiska myter som sprids om halalslakt och islam. Att engagera sig för djur men samtidigt uttrycka sig rasistiskt går inte ihop.

Dela och sprid denna sida till andra och informera de du träffar om hur det egentligen ligger till! Du kan också hjälpa djuren genom att alltid tänka efter när du konsumerar och allra helst bli vegan.

Läs mer

Tidningsartiklar

Därför väcker halalslakt känslor. Hela Hälsingland (2015).

Bedövning används vid svensk halalslakt. Sveriges Television (2012).

Så ser faktan ut om halalslakt i Sverige. Viralgranskaren, Metro (2014).

Andra sidor

Sveriges halalråd.

Djurens Rätt om slakt utan bedövning.

Jordbruksverket om religiös slakt.

Radio/pod

Islam som grund för djurrätt. Föredrag med Muhammad Muslim Eneborg (2010).

Det heliga köttet. Människor och tro, Sveriges Radio (2013).